Услуги

Консултантски услуги:

  • Оценка на процесите за управление на знанието
  • Оценка на нуждите от обучение

ИТ услуги:

  • Дизайн и имплементация на ИТ инфраструктурата
  • Системна Интеграция
  • Оценка на производителността и оптимизация на инфраструктурата
  • Скалируемост