Услуги

Консултантски услуги:

  • Оценка на процесите за управление на знанието;
  • Оценка на нуждите от обучение.

ИТ услуги:

  • Дизайн и имплементация на ИТ инфраструктурата;
  • Системна Интеграция;
  • Оценка на производителността и оптимизация на инфраструктурата;
  • Скалируемост;