ИТ Обучение

Основни сфери на компетентност:

  • Персонализирани ИТ обучения
  • Обучения по заявкаz

 

Формат на обученията:

  • Обучение с инструктор в класна стая
  • Онлайн синхронно обучение с инструктор
  • Обучение от смесен тип (класна стая + асинхронно дистанционно/уеб-базирано)
  • Асинхронно дистанционно самообучение / Уеб-базирани платформи за обучение
  • Менторинг (учебен план с наставник)

График на IBM обученията за второто полугодие на 2023 г.