Обучение

Основни сфери на компетентност:

  • Сертифицирани обучения за IBM;
  • Сертифицирани обучения за Apple;
  • Персонализирани ИТ обучения;
  • Обучения по заявка.

 

Формат на обученията:

  • Обучение с инструктор в класна стая;
  • Онлайн синхронно обучение с инструктор;
  • Обучение от смесен тип (класна стая + асинхронно дистанционно/уеб-базирано);
  • Асинхронно дистанционно самообучение / Уеб-базирани платформи за обучение;
  • Менторинг (учебен план с наставник).